Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Gelişim Seminerleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Gelişim Seminerlerimiz başlamıştır.

Seminerler genel katılıma açıktır.

SEMİNER HOCASI

SEMİNER BAŞLIĞI

YER

GÜN

SAAT

Prof. Dr.

M. Emin Maşalı

KLASİK TECVİD METİNLERİ:

ABDÜLVEHHÂB EL-KURTUBÎ'NİN  (v.462 h.) “EL-MÛDIH FÎ'T-TECVÎD" İSİMLİ ESERİ

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Kültür Merkezi

No: 126

Pazartesi

16:00

Doç. Dr.

M. Atilla Akdemir

VERŞ RİVAYETİ UYGULAMALARI:

KISA SURELER

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Kültür Merkezi

No: 120

Salı

16:00

Öğr. Gör.

İshak Kızılaslan

“THE ENCYCLOPEDİA OF THE QUR'AN" ÇERÇEVESİNDE ÇAĞDAŞ ORYANTALİST METİNLERDE KUR'AN VE KIRAAT

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Kültür Merkezi

No: 126

Çarşamba

15:30

 

Arş.Gör.

E. Behnan Bozdoğan

KLASİK ORYANTALİZMDEN ÖRNEK METİNLER: 

ARTHUR JEFFERY'NİN "THE TEXTUAL HİSTORY OF THE QUR'AN" İSİMLİ MAKALESİ

Arş. Gör.

Naci Demirci

SAHİH KIRAAT UYGULAMALARI:

AŞERE

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Kültür Merkezi

No: 126

Perşembe

15:30

Öğr. Gör.

F. Yasemin Mısırlı

 

TECVİD NAZARİYATI

M.Ü. İlahiyat Fakültesi

Kültür Merkezi

Prof.Dr. Ali Özek Salonu

Cuma

12:00

Bu sayfa Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 27.11.2018 22:14:42 tarihinde güncellenmiştir.